kami di facebook

Cari Blog Ini

Ahad, 18 Disember 2011

DATANG HAID BAGI WANITA YANG MENUNAIKAN HAJI


Haid
merupakan masalah yang utama bagi para jemaah haji wanita. Pelbagai ikhtiar dan
usaha telah dilakukan mereka untuk mengelak kedatangan haid ketika berada di
tanah suci. Kedatangan haid sedikit sebanyak menjadi penghalang kepada para
jemaah wanita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Masalah seperti ini telah
dialami oleh Isteri Rasulullah Saidatina Aisyah ra.Ketika
rombongan haji yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 hijrah tiba di
Sarif yang terletak lebih kurang 16 kilometer dari kota Mekah, Saidatina Aisyah
ra telah mengalami haid. Beliau sangat risau kerana tidak dapat melaksanakan
haji bersama rombongan yang disertai beliau. Apabila masalah ini telah
diketahui Rasulullah, Saidatina Aisyah ra telah dipujuk dan di tenangkan oleh
Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud : 

“Ini
adalah satu ketentuan Allah ke atas anak-anak perempuan Adam. Tunaikan hajimu
sebagaimana orang lain menunaikannya. Cuma kamu jangan tawaf di Baitullah
sehingga kamu mandi (bersuci daripada haid).”
(Riwayat
Muslim)

Bagi
wanita yang sudah selesai mengerjakan segala ibadah haji selain tawaf widak
tiba-tiba dia didatangi haid, maka dibolehkan dia pulang, tidak perlu
mengerjakan tawaf widak dan tidak perlu membayar dam. Hal ini adalah merupakan
kesepakatan para ulamak fikah. Hujah ini berdasarkan kepada hadis daripada
Aisyah isteri Rasulullah SAW : “Sesungguhnya Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW :
Ya Rasulullah, Safiah Bin Huyai haid. Rasulullah SAW bersabda : Barangkali dia
telah tawaf bersama-sama dengan kamu (tawaf rukun)? Mereka menjawab : Memang
dia telah tawaf. Kata Rasulullah : Kalau begitu pulanglah.”
(Riwayat Bukhari)

Wanita haid yang mengerjakan haji ifrad tidak ada
masalah kerana yang wajib dia kerjakan satu tawaf sahaja iaitu tawaf Ifadah.
Manakala tawaf Qudum bagi wanita yang mengerjakan haji secara Ifrad apabila
didatangi haid atau nifas, maka tidak wajib dikerjakan lagi baginya. Adapun
wanita haid yang menergajakan haji Qiran, maka memadailah dia tawaf ifadah
sewaktu dia mengerjakan umrah.

Wanita haid mengerjakan haji Tamattuk ada dua cara
yang boleh mereka lakukan iaitu seperti :

 1. Wanita itu telah suci dari haid sebelum berangkat ke Arafah. Maka
  hendaklah dia mandi hadas dahulu kemudian pergi ke Baitullah kemudian di sana
  mengerjakan ibadah umrah. Setelah itu dia tahallul. Selepas itu dia berniat
  lagi untuk mengerjakan haji pada hari Tarwiah lalu mengerjakan ibadah-ibadah
  yang masih tertinggal.
   
 2. Wanita dating pada hari Tarwiah dalam keadaan haid. Maka hendaklah dia
  mandi sunat kemudian berniat mengerjakan haji. Setelah selesai mandi, hendaklah
  dia kerjakan semua ibadah haji kecuali tawaf Ifadah, kerana tawaf ini boleh
  dikerjakan ketika dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Jika ia ingin
  mengerjakan umrah di tanah halal, maka tidak menjadi masalah baginya, kerana
  isteri Rasulullah Saidatina Aisyah pernah melakukannya.
   
  Wanita haid boleh melakukan semua kerja haji kecuali
  tawaf sahaja. Apabila wanita tersebut didatangi haid, maka hendaklah dia tunggu
  dahulu sehingga haidnya berhenti dan mandi, setelah selesai mandi, maka
  bolehlah dia melakukan tawaf.   sumber   http://www.ustaznoramin.com

  LinkWithin

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...